تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

اخیرا تصمیم گیری و مباحث پیرامون آن مانند انتصابات و به دنبال آن شایسته سالاری به

عنوان موضوع روز یدر سازمانها و کشور مطرح است ،طوری که برخی مدیریت را خود

تصمیم گیری می دانند مدل پیشنهادی انتصابات، ابزاری برای تسریع در تصمیم گیری مدیران

محسوب می گردد . یقاین تحق که نتیجه ی یک پژوهش انجام گرفته در سازمان تامین

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...