فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

فصل اول کلیات تحقیق… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهداف تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 فرضیات تحقیق.. 4

1-5 پیشینه تحقیق.. 4

1-6 کاربران و کاربردهای تحقیق.. 5

1-7 ساختار کلی پایان نامه. 5

1-8 جمع­بندی.. 6

 فصل دوم مروری بر کارهای انجام شده. 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 سیستم مدیریت دانش…. 8

2-2-1 مفهوم دانش…. 8

2-2-2 مفهوم مدیریت دانش…. 9

2-2-3 استراتژیهای مدیریت دانش…. 10

2-2-4 لزوم مدیریت دانش…. 13

2-2-5 ساختار سازمانی برای مدیریت دانش…. Error! Bookmark not defined.

2-2-6 سیستم مدیریت دانش چیست؟ 14

2-3 هوش تجاری.. 23

2-3-1 مفهوم هوش تجاری.. 24

2-3-2 هدف هوش تجاری.. 26

2-3-3 اجزای سیستم­های هوش تجاری.. 27

2-3-4 فواید هوش تجاری.. 31

2-3-5 فازهای پیاده­سازی هوش تجاری.. 31

2-3-6 فاکتورهای اصلی موفقیت پروژه­های هوش تجاری.. 34

2-3-7 چالش­های هوش تجاری.. 35

2-3-8 کاربرد هوش تجاری در سیستم مدیریت دانش…. 35

2-4 متن کاوی و داده­کاوی 38

2-4-1 خوشه‌بندی.. 42

2-4-2 دسته‌بندی.. 43

2-4-3 کاربرد متن­کاوی در طراحی سیستم مدیریت دانش…. 44

2-5 جمع­بندی.. 45

فصل سوم روش شناسی تحقیق… 46

3-1 مقدمه. 47

3-2 متدولوژی CRISP. 48

3-1-1 شناخت کسب‌وکار و جمع­آوری داده 48

3-1-2 آماده­سازی داده­ها 50

3-1-3 مدل­سازی.. 50

3-1-4 مرحله چهارم، ارزیابی.. 51

3-1-5 توسعه. 51

3-2 متدولوژی حلزونی.. 52

3-3 جمع­بندی.. 55

 فصل چهارم اجرای تحقیق… 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 نرم­افزار و محیط پیاده­سازی.. 57

4-3 پیاده‌سازی چارچوب اجرای پروژه 58

4-3-1 پیاده­سازی مرحله اول، شناخت کسب‌وکار و جمع­آوری داده 58

4-3-2 پیاده­سازی مرحله دوم، آماده­سازی داده­ها 58

4-3-3 پیاده­سازی مرحله سوم، مدل­سازی.. 59

4-3-4 پیاده­سازی مرحله چهارم، ارزیابی.. 61

4-3-5 مرحله پنجم، توسعه. 61

4-4 جمع­بندی.. 63

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی… 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 خلاصه تحقیق.. 65

5-3 نتایج کاربردی تحقیق.. 66

5-4 نوآوری‌های تحقیق.. 57

5-5 محدودیت­های تحقیق.. 67

5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 67

فهرست مراجع.. 68

 

فهرست جدول­ها                                                                 صفحه

جدول1-1: مقایسه انواع استراتژی­های مدیریت اکتساب دانش   12

 

فهرست شکل­ها                                                                  صفحه

شکل 2-1 مدل مدیریت دانش بویست… 16

شکل 2-2 مدیریت دانش هویت… 17

شکل 2-3 مدل مدیریت دانش شش بعدی.. 17

شکل 2-4  مدل مدیریت دانش هالس…. 20

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شکل 2-5  مدل مدیریت دانش نوناکا 23

شکل 2-6 مفهوم هوش تجاری 25

شکل 2-7 چارچوب هوش تجاری.. 28

شکل 2-8 مراحل پیاده­سازی هوش تجاری.. 33

شکل 2-9 فرایند کشف دانش…. 39

شکل 3-1 مدل حلزونی.. 52

شکل 3-2 مدل فرایند تحقیق.. 55

شکل 4-1 نمودار گرافیکی حاصل از انجام عملیات نگاشت… 61

شکل 4-2 شمایی از نرم­افزار ارائه شده. 62

 

 

 

فهرست علائم و نشانه­ها                                                       صفحه

ETL
Extract, Translate, Load
CRM
Customer Relationship Management
DM
Data Mining
OLAP
OnLine Analytical Processing
BI
Business Intelligence
CRISP
Cross-Industry Standard Process for Data Mining
AHP
Agglomerative hierarchical method
 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

مقدمه
 

اهمیت مقوله دانش در دهه­های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می­باشد. امروزه سازمان­ها یکی از راه­های تمایز خود از سازمان­های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می­کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان­ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه­های دستیابی و حفظ مزیت­های رقابتی تلقی می­گردد. در این پروژه با بهره گیری از تکنیک­های هوش تجاری از قبیل متن کاوی دانش سازمانی در مرحله اول ذخیره شده و سپس با  استفاده از الگوریتم ژنتیک دانش جدیدی را به پایگاه داده افزوده ایم. در نهایت کل پروژه را در قالب یک نرم افزار کامپیوتری که قابل نصب بر روی تمام سیستم­های کامپیوتری است، ارائه می­دهیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...