علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛اهدف ارزیابی عملکرد
 
اهدف ارزیابی عملکرد

هدف ارزیابی عملکرد یکی از فاکتورهایی است که ویژگی­ها و کیفیت ارزیابی­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد (جونز، 2007). سازمان­ها در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود در پی هدف­های مختلف و گوناگونی هستند. اهداف معمول و رایج استفاده از ارزیابی عملکرد، شامل فرآهم آوردن باز خور در مورد اشتباهات و ضعف­های گذشته، ثبت رفتارهایی که مثبت یا مفید بودند و ارزیابی کارکنان در خصوص امکان ارتقا می­باشد.

مطالب ارائه گردیده در خصوص عملکرد سازمان منتهی به ارائه اهداف ذیل جهت ارزیابی عملکرد می گردد:

کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها
بهبود

 

تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت
بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های مصوب
ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها
ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین المللی
در حقیقت هدف نهایی ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است و از دیدگاه دیگر، مقصود عمده از ارزیابی عملکرد در سازمان‌های دولتی شامل موارد زیر می گردد:

شناسایی هدف‌ها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن
شناسایی برنامه فعالیت‌های سازمان
شناسایی نحوه هدایت افرادی که در سلسله مراتب سازمانی خدمت می کنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود وظایفشان
بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان‌ها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب
شناسایی وسایل و امکاناتی که برای انجام کار در اختیار سازمان قرار دارند.
شناسایی این موضوع که افراد با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار دارند و هزینه‌ای که به مصرف می رسانند، تا چه حد در رسیدن به هدف‌های مطلوب سازمان کوشش می‌کنند.
تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود
بنابراین می توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیت‌ها، تعیین و تشخیص احتیاجات آموزشی و راهنمایی سازمان‌ها در بهبود وضع کار آن‌ها دانست. در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی سازمان باشد و به این ترتیب درجه کارآمدی و بازده کار سازمان بالاتر خواهد رفت (مهرگان، 1383).

به صورت کلی­تر بیان شده است که اهداف فرآیند ارزیابی می­تواند به دو دسته تقسیم شود:

الف. کنترل کارمند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...