علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/ابزارهای تحقق چابکی
 
ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی
1-  ساختار سازمان: لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد. در ارتباط با حوزه سازمان، اقدامات زیر قابل انجام است:

تشکیل شراکت با سایر سازمانها
بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زایی و اتخاذ ساختارهای منعطف
ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی
2 – افراد: در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبروست توانایی‌ و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی را ایفا می‌کند، در این رابطه، اقدامات زیر مؤثرند:

تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت
تفویض اختیار به پرسنل سازمان
تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم
تربیت وآموزش پرسنل در مهارتهای مختلف
3-  تکنولوژی: یک سیستم تولید چابک توانایی مقابله با تغییرات پیش‌بینی نشده را دارد. این تغییرات می‌تواند در مدل محصولات باشند. از این رو سیستم تولید چابک باید قابلیت تولید محصولات جدید را داشته باشد. اقدامات

 

زیر در این رابطه، حائز اهمیت است:

سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های سخت افزاری مناسب و مدرن.
استفاده از سیستم‌های انعطاف پذیر تولید به منظور انطباق با تغییرات در ترکیب و نوع سفارشها.
به‌کارگیری سیستم‌های انعطاف پذیری پشتیبانی تولید به منظور انطباق با شرایط متغیر سفارشها.
پی‌ریزی یک سیستم تولید مجازی.
4-  تکنولوژی اطلاعات: یکی از تمایزات بین سیستم‌های چابک با سایر سیستم‌ها ، بالا بودن محتوای اطلاعاتی است. به‌علاوه حجم اطلاعات مبادله شده بین شرکتهای همکار بالاست و لزوم حفاظت از اطلاعات کلیدی هر سازمان را نمایان‌تر می‌سازد. بنابراین سازمانهای چابک، نیازمند سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و انعطاف پذیری بوده که هم جریان روان و مطمئن اطلاعات را با توجه به مشکلات تضمین کند و هم قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشد. در این راستا اقدامات زیر توصیه می‌شود:

استفاده از استانداردها و پروتکل‌های مناسب در مبادله اطلاعات بین سازمانی
استفاده از سیستمها و تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی مدرن با جهت ایجاد ارتباط مناسب و بهنگام در بین سازمانهای همکار
یکپارچه سازی اجزای پراکنده شامل مشتریان، تأمین کنندگان و همکاران در سازمانهای مجازی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...