(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ عامه است؛فرهنگ عامه شامل مباحث و مسائلی می شد که مردم عادی وعامیانه با آن مواجه بودند چیزی که محققان آن را فولکلور می نامندکه شامل سنت ها ؛باورها و هنجارهایی می شود که مردم پیوسته با آن زیست می کردند و از نسلی به نسل بعد انتقال یافته اند؛برخی از این مسائل به صورت مکتوب و برخی دیگر سینه سینه و به شکل شفاهی ماندگار شده اند . خیلی از این مفاهیم شامل آموزه های دینی می شوند .مفاهیم دینی در کشور بخش بزرگی از فرهنگ شفاهی و عامه ما را پوشش می دهد و بسیاری از این فرهنگ عامه به علت حضور همین مفاهیم به وجود آمده اند.

در حال حاضر مباحث فرهنگ عامه گسترش یافته و مسائل بیشتری را در بر می گیرد با ورود رسانه نقش فرهنگ عامه بیشتر به چشم می آید.رسانه توانست از مسائل و مشکلاتی که اکثر مردم عامی با آن مواجه بودند حرف بزند و برای اولین بار بوده که نگاه ها متوجه توده ی مردم گردید این توجه به توده هر روز با استقبال بیشتری از سوی مردم قرار گرفت چرا مردم با زندگی ای شبیه به خود همذات پنداری می کردند و رسانه چیزی را نشان می داد که آن ها می خواستند .فیلم های ایرانی از این دست نیز بسیار اند فیلم های ماندگار سینمای ایران را اگر نام ببریم همه قهرمان که الگوی مردم و جوانان شده اند از دل خود مردم بیرون آمده اند .فیلم به یاد ماندنی قیصر نمونه ای از این فیلم هاست.

اما فیلمی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است فیلم به همین سادگی اثر سید رضا میر کریمی است. در این تحقیق به چند مولفه ی فرهنگی آورده شده در این فیلم اشاره شده است .

کلیدواژه : فرهنگ – فرهنگ عامه – فولکلور – خرده فرهنگ ها 

 


فهرست مطالب                                                                    
عنوان                              صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

1-1-طرح مساله. 1

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع : 2

1-3- اهداف تحقیق : 3

1-4-سوالات تحقیق.. 4

1-5- فرضیات تحقیق.. 4

 

1-6- مفاهیم کلیدی تحقیق : 4

1-7-روش تحقیق.. 6

1-1-7-نحوه استفاده 6

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق.. 8

2-1-پیشینه تحقیق.. 8

2-2-نظریه های مربوط به تحقیق: 14

فصل سوم : یافته های تحقیق.. 18

3-1-مقدمه. 18

3-2-معانی و مفاهیم فرهنگ…. 20

3-2-1-مفاهیم و وویژگی ها ی فرهنگ عامه. 24

3-2-2-فرهنگ عامه مردم ایران.. 31

3-2-3-عوامل موثر بر فولکولور: 31

3-2-4- تاریخچه و منابع فرهنگ ایران.. 32

3-3-فرهنگ عامه. 41

3-3-1- آراء میشل دوسترو 42

3-3-2- آراء جان فیسک…. 43

3-3-3- مصادیق فرهنگ عامه. 46

3-3-4- پشت لایه های شیشه ای.. 50

3-3-5- نقش استوارت هال در توسعه مطالعات فرهنگی.. 56

3-3-6- جهانی شدن به منزله ی رواج فرهنگ آمریکایی.. 57

3-4- زندگی روزمره 64

3-4-1- خواننده در تبعید. 65

3-4-2- موسیقی و زندگی روزمره 70

3-4-3- ویژگی مردم شناختی کافی شاپ؛شیوه زندگی جوانان.. 73

3-5- مد و مد گرایی.. 79

3-5-1-   زنان و پدیده مد. 80

3-5-2- سیر تاریخی مد گرایی.. 81

3-5-3- مد و ارزش های دینی.. 83

3-5-4- مصرف : تغییر از اقتصاد محوری به فرهنگ گرایی.. 86

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...