در حال پیشرفت است.

در این سمینار سنتز فیشر – تروپش، تاریخچه سنتز فیشر – تروپش، روش های تولید گاز سنتز، انواع کاتالیزورهای سنتز فیشر – تروپش و همین طور راکتورهای خاص مورد استفاده در فناوری فیشر – تروپش مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین شرکتهای فعال در زمینه سنتز فیشر – تروپش معرفی شده و اقتصاد و آینده فناوری فیشر – تروپش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

همان طور که می دانیم جمع آوری اطلاعات جامع در زمینه فرآیند تبدیل گاز به مایع و ارائه آن در قالب یک پروژه امکان پذیر نمی باشد و در این تحقیق نیز با چشم پوشی از جزئیات هر بحث سعی شده است تا نگرشی کلی بر این مقوله وجود داشته باشد.

مقدمه

گاز طبیعی، سوختی پاک و خوراکی مناسب برای صنایع شیمیایی است؛ اما به دلیل ویژگی های خاص خود، انتقال آن به سمت بازار مصرف دشوارتر و گران تر از انتقال نفت خام است. با توجه به اهمیت روزافزون علمی – صنعتی گاز طبیعی در جهان، یکی از راه های استفاده از گاز طبیعی تبدیل آن به مواد ارزشمند دیگر است. فناوری تبدیل گاز طبیعی

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...