متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوف وعرفان اسلامی
عنوان : بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف
 

دانشگاه ادیان و مذاهب
 دانشکده مذاهب
 

پایان نامه کارشناسی ارشد
 رشته تصوف وعرفان اسلامی
 
بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی
ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف
 
استاد راهنما:دکترشهرام پازوکی
استاد مشاور: حجه الاسلام مرتضی کربلایی
 
زمستان1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: سیرمخالفت باتصوف… 1

1.مخالفت باتصوف تادوره صفویه. 2

2.وضعیت تصوف دردوره صفویه. 4

2-1.مخالفت باتصوف دردوره صفویه. 7

2-1-1.محقق‌کرکی.. 8

2-1-2.شیخ علی عاملی.. 8

2-1-3.شیخ حرعاملی.. 8

2-1-4.ملاصدرا 9

2-1-5.میرلوحی سبزواری.. 12

2-1-6.ملامحمّدطاهرقمی.. 12

فصل دوم: ملامحمّد طاهر قمی(زندگی نامه، آثار و آرا) 14

1.تولد. 15

1-1.محل تولد. 16

1-2.محل وفات ودفن.. 16

2.محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعه. 16

2-1.صاحب امل‌الآمل.. 17

2-2.صاحب جامع‌الرواه 17

2-3. صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه 17

2-4.میرزا عبدالله افندی‌اصفهانی.. 18

2-5.از زبان شاگرد 18

3.مناصب ملامحمّدطاهر‌قمی.. 18

4.اساتید ملامحمّدطاهرقمی.. 19

5.شاگردان. 21

6.معرفی‌آثار. 22

6-1.تألیفات‌ضدتصوفی.. 23

6-1-1.رساله رد صوفیه. 23

6-1-2.رجم الشیاطین.. 24

6-1-3.مونس‌الابرار. 24

6-1-4.تحفه الاخیار. 25

6-1-5.حکمه‌العارفین فی‌دفع شبهه المخالفین.. 25

6-1-6.الفوائد الدینیه. 26

6-1-7.مفتاح العداله. 27

6-1-8.تحفه العقلاء 28

6-1-9.بهجه‌الدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین.. 29

6-1-10.کشف الاسرار. 30

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6-1-11.مقامات‎المحبین.. 31

6-2.تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر. 31

6-3.دغدغه‌های ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی.. 36

6-4.تألیفات کلامی‌واعتقادی.. 37

6-5.تألیفات مواعظی‌و‌اخلاقی.. 40

6-6.تألیفات فقهی.. 41

6-7.تألیفات مناقبی وفضائل‌اهل بیت علیهم‌السلام وشعر. 43

6-8.تألیفات درفضائل قرآن وحدیث… 44

7.اندیشه‌های ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی.. 44

7-1.بدعت‌ها 45

7-1-1.خانقاه 45

7-1-2.ترک واجبات ومستحبات… 47

7-1-3.ترک حیوانی.. 49

7-1-4.پیر. 49

7-1-5.خواندن شعرعاشقانه. 50

7-2.دعاوی مبتدعه. 57

7-3.زهد ومحبت درنگاه ملامحمّدطاهرقمی.. 59

8.نقد بزرگان تصوف درکلام ملامحمّدطاهرقمی.. 61

8-1.حلاج و بایزید. 61

8-2.عطار. 63

8-3.ملای روم 64

8-4.سنایی.. 71

8-5.ابن عربی.. 71

8-6.شیخ محمود شبستری ولاهیجی.. 78

8-7.حسن بصری، سامری هذه الامه. 79

8-8.علاءالدوله سمنانی.. 80

9.ناقدین محمّدطاهرقمی.. 80

9-1.مجلسی اول. 81

9-2.ملاخلیل قزوینی.. 92

9-3.محمّدمؤمن طبیب تنکابنی.. 93

9-3-1.اشتهای ریاست برعوام 98

9-3-2.رفع نفسانیات شرط شیخ الاسلامی‌است… 98

9-4.فیض کاشانی به دنبال عرفان روایی.. 99

10.محمّدطاهرقمی وفلاسفه. 102

فصل سوم: میرلوحی سبزواری (زندگی نامه،آثار و آرا) 114

1.تولد و وفات… 115

2.اساتید میرلوحی.. 116

3.میرلوحی درکلام دیگران. 117

3-1.میرمحمّدزمان. 117

3-2.صاحب خلاصه الفوائد. 117

3-3.صاحب مشاین.. 117

3-4.صاحب مجالس… 117

3-5.صاحب ابیات المختار. 117

3-6. علامه سید صدرالدین علی.. 118

4.آثار میرلوحی.. 118

4-1.مناظره سید وعالم. 118

4-2.ادراء العاقلین و اخزاء المجانین.. 118

4-3.زادالعقبی فی مناقب الائمه و الاوصیا 119

4-4.کفایه المهتدی فی معرفه المهدی.. 119

4-5.ریاض المؤمنین وحدائق المتقین.. 120

4-6.اعلام المحبین فی رد الصوفیه و المبتدعین.. 121

4-7.تنبیه العاقلین اخزاء المجانین.. 121

5.آثارمنسوب به میرلوحی.. 121

5-1.رساله توضیح المشربین وتنقیح المذهبین.. 122

5-2.اصول فصول توضیح.. 122

5-3.رساله سلوه‌الشیعه و قوه‌الشریعه. 123

6.بهره‌گیری میرلوحی ازکلام بزرگان در نقد تصوف… 124

میرلوحی و ملامحمّدتقی مجلسی.. 129
8.میرلوحی واحادیث ضدتصوف… 130

9.میرلوحی وغنا 133

10.غنا در روایات… 135

11.چنداستفتاء در باب غنا 135

12.دغدغه میرلوحی درتألیف آثارضدتصوفی.. 136

فصل چهارم: نتیجه‌گیری.. 138

1.حب جاه 140

2.ناقدین، علمای ظاهرهستند. 140

3.الناس اعداء ما جهلوا 141

4.ناقدین، علمای دنیاهستند. 143

5.خودپسندی.. 144

6.کدورات نفسانی.. 144

7.تفاوت نگذاشتن بین تصوف شیعی وسنی.. 144

7-1.تصوفِ شیعی،جامع ظاهر وباطن.. 145

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...