-اساس تجربی دیدگاه انگیزشی یادگیری مشارکتی

شواهدی از کاربرد علمی یادگیری مشارکتی در مدارس وجود دارد که این ادعای متخصان انگیزش را تأیید می‏کند که پاداش‏های گروهی و ساختارهای هدفمند پیشرفت تحصیلی را در این روش افزایش می‏دهد. برای مثال در تکنیک گروه‏های دانش‏آموزی با سطوح پیشرفت مختلف، دانش‏آموزان با سطوح پیشرفت و توانایی‏های مختلف در گروه قرار می‏گیرند و با همدیگر برای یادگیری مباحث تدریس شده توسط معلم و یا مباحث جدید فعالیت می‏کنند و در امتحانات به صورت فردی شرکت می‏کنند در هر گروه بر اساس درجه‏ای که همه اعضای آن پیشرفت کرده اند. پاداش دریافت می‏کنند و تنها گروهی می‏تواند پاداش  دریافت کند که همه اعضای آن مطالب را یاد گرفته باشند.

 

-دیدگاه انسجام اجتماعی روش یادگیری مشارکتی

طبق دیدگاه انسجام اجتماعی یادگیری مشارکتی در پیشرفت به میزان زیادی با انسجام گروه بستگی دارد. بر این اساس دانش‏آموزان به هم گروه‏های خویش در یادگیری مطالب کمک می‏کنند و هر کدام موفقیت

 

دیگری را می‏خواهد این دیدگاه شبیه دیدگاه انگیزشی است که در آن بر تأکید توضیحات شناختی در اثربخشی روش یادگیری مشارکتی کمتر از توضیحات انگیزشی تأکید می‏شود. در تئوری انگیزشی راجع به یادگیری مشارکتی ادعا می‏شود که به دانش‏آموزان حداقل در بضعی از قسمت‏ها به خاطر علاقه‏ای که به هم گروهی‏های خود دارند به آنها کمک می‏کنند تا مطالب را یاد بگیرند ولی در نظریه انسجام اجتماعی اعتقاد بر این است که دانش‏آموزان به خاطر مراقبت از گروه است که به یکدیگر در یادگیری کمک می‏کنند.

 

-دیدگاه شناختی روش یادگیری مشارکتی

تحقیق در زمینه روان شناختی نشان داده است که اگر قرار است اطلاعات در حافظه به اطلاعاتی که قبلا در آنجا وجود داشته اند ربط داده شود یادگیرنده باید به بازسازی شناختی مواد مورد یادگیری بپردازد. یکی از موثرترین شیوه‏های انجام عمل فوق توضیح دادن مطالب برای شخص دیگری می‏باشد. آموزش به وسیله همکلاسی‏ها (گروه‏های همتا، هم برای آموزش دهنده و هم برای فراگیری فواید زیادی دارد).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...