تیپ شخصیتی: یعنی این که هر فرد دارای خلق وخوی منحصر به فرد است یکی با مردم می جوشد دیگری علاقه چندانی به معاشرت با مردم ندارد این خود نشان دهنده آن است که یک فرد دارای چه نوع تیپ شخصیتی است

برون گرایی:

درون گرایی:

تعریف عملیاتی

تیپ شخصیتی درونگرا- برون گرا

منظور از این تیپ شخصیتی چیزی است که در آزمون درونگرا- برون گرا آن را می سنجد

 

تعریف مفهومی

الف- فرسودگی شغلی: فرسودگی شغلی به عنوان فقدان انرژی نشاط تعریف می شود و شخص دچار فرسودگی شغلی احساس کسالت انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان می دهد

تعریف عملیاتی

ب- بحرانی که آزمون ها از روی پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک به دست می آورند پرسشنامه فرسودگی شغلی مازالاک شامل 22 سوال و برگ مشخصات پاسخگویی می باشد

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سوالات این پرسشنامه سه بعد و عاطفی،‌ مسخص شخصیت و فقدان موفقیت فردی آزمودنی ها را اندازه گیری می کند

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :82

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...