یادداشتهای مقدمه. 9

فصل اوّل

معرفی پروفسور تالكین ،آثار و اندیشه های او

1- 1  زندگی نامه تالکین.. 11

1-2آثار تالکین.. 14

1-2-1 رمان و داستان‌های بلند. 14

1-2-1-1 سیلماریلیون(silmarilion) 14

1-2-1-2 هابیت(Hobbit) 15

1-2-1-3 داستان‌های سه‌گانه ارباب حلقه‌ها 19

الف : رمان یاران حلقه. 19

ب : دو برج:(Two towers)………………………………………………………………………………………………………………………………21

پ :بازگشت پادشاه (the retorn of the king)…………………………………………………………………………………………….22

1-2-1-4 فرزندان هورین(children of hurin) 23

1-2-2 داستان های كوتاه 24

1-3 اشعار 27

1-4 اندیشه های تالکین.. 28

1-5 افتخارات و عناوین علمی  تالکین.. 31

فصل دوّم:

تعاریف و کلیات

2-1 تعریف رمان.. 35

2-2 مروری بر تاریخچه رمان.. 36

2-3 وضعیت رمان معاصر در انگلستان.. 42

2-4 عناصر داستان.. 46

2-5 شخصیت و شخصیت پردازی.. 47

2-5-1تعریف شخصیت… 47

2-6تقسیم بندی شخصیت… 47

2-6-1شخصیت ایستا 47

2-6-2شخصیت پویا 47

2-7انواع شخصیت… 48

7-2-1 شخصیت قالبی.. 48

7-2-2 شخصیت های قراردادی.. 48

7-2-3شخصیت های نوعی.. 49

7-2-4 شخصیت های تمثیلی.. 49

7-2-5 شخصیت نمادین.. 49

7-2-6شخصیت همه جانبه. 49

فصل سوّم :

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه

درآمد. 52

3-1 وجوه شباهت داستان هابیت و ارباب حلقه ها 53

3-2تفاوت هابیت و ارباب حلقه ها 55

3 – 3دورف(Dwarves) 57

3-3-1گیملی(gimli ) 59

3-4 اورک(Orcs) 60

3-5گابلین(Gablin) 60

3 –6 الف(Elves) 60

6 –3-1 گیل- گالاد(gil _gallad) 61

6-3-2گالادریل (Galadriel) 62

6-3-3الروند(Elrond) 64

6-3-4لگولاس (Legolas) 66

6-3-5گلورفیندل GlorFindel 67

3-7ترول(Troul) 68

3-8هابیت ها (Hobbits) 69

3-8-1فورودو بگینز (forodo baggins) 77

3-8-2سام گامگی (sam gamgee) 80

3-8-3گالوم. 82

3-8-4پیپین(pipin) 84

3-8-5مری برندی بایک (merry brandy back) 85

3-8-6ماگوت دهقان (Furmermaggot) 86

3-9ایستاری ( Istari) 87

3-9-1سارومان(saruman) 87

3-9-2گندالف(Gondalf) 89

3-10 سائورون Sauron.. 91

3-11یگانه حلقه قدرت… 93

3 -12گلدبری (Goldberry) 100

3-13تام با مبادیل (tom bumbudil) 101

3-14 برومیر (Beromir) 103

 

3-15آراگورنAragorn.. 105

3-16 نارسیل (narsil) 108

3-17الندیل(Elendil) 110

3-18 ایسیلدور (Isildur) 112

3-  19  نزگول ( Nazgul) یا اشباح حلقه (Ring-Wraiths) 113

3-20 بارلی‌من باتربارbarliman Butterbur. 115

یادداشتهای فصل سوم. 116

فصل چهارم:

نتیجه گیری

حاصل سخن.. 118

یادداشتهای فصل نتیجه گیری.. 123

کتاب نامه. 1

چکیده

یاران حلقه، شاهکار پروفسور تالکین، قلمرویی زیباست که قوانین و ضوابط حاکم بر آن تحت اراده و قدرت الهی است. سرزمین میانه آن چنان با ظرافت و دقت بوسیله اصول اخلاقی پی ریزی شده است که معنای تمام اعمال آن را می توان با اصطلاحات و تعاریف علوم ریاضی تطبیق داد.  هدف تحقیق واکاوی ابعاد رمان یاران حلقه،  علی الخصوص آگاهی در جهت تقویت ذهن  قشر شائق و علاقه مند به مطالعۀ رمان و دادن آگاهی های متنّوع به آنها، خواهد بود. با توجّه به انواع روش های تحقیق در علوم انسانی برای پژوهش در موضوع پایان نامه، روش توصیفی تحلیل محتوا، مناسب این پژوهش است.

موضوع داستان نبرد خیر و شر است که سابقه دیرین در میان ابناء بشر و اقوام مختلف دارد. داستانی برخاسته از کتاب مقدس و رمانس ها و افسانه های قرون وسطایی؛ آن روی دیگر سکه ، دنیای پریان ، اژدهایان، جادوگران، جنگل های سحر شده و از همه مهمتر اساطیر ژرمنی و اسکاندیناوی است، که اصول زیباشناختی آن پیوستگی تنگاتنگی با هنر و فرهنگ کلاسیک مغرب زمین دارد. از نظرگاه تاریخی و باورهای باستانی حلقه مفهوم حاکمیت و پادشاهی را داراست ، درست همانند حلقه قدرت در ارباب حلقه ها؛حلقه و نیروی افسانه ای آن نماد قدرت و قدرت طلبی معرفی می شود و حوادث بعدی داستان را رقم می زند تا مخاطبان، دنیای خیالی تالکین را پیش چشمان خود آورند و این جهان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...