تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 

     بررسی نقش گروه های مسلمان و چریکی در پیروزی انقلابایران عنوان پایانانامه کنونی است که مسئله اصلی آن پرداخت به انقلاب اسلامی ایران عنوان یکی از مهمترین انقلاب های قرن بیستم با ابعاد ناشناخته ی بی شماری است. لذا گروه های زیادی با گرایش های مختلف فکری وعقیدتی برای آزادی و رهایی از وضعیت حاکم در دوران محمد رضا پهلوی، یکپارچه و هم صدا فریاد برآورند و همگی خواستار نابودی رژیم شاهنشاهی بودند با این وجود به نظر می رسد به نقش سایر گروه ها در سقوط حکومت پهلوی دخیل بودند کمتر پرداخته شده یا در سایه قرارگرفته است. و این تحقیق باتاکید بر این موضوع به طرح سوالات وفرضیه های به شرح زیر که عبارتند از:

س )مشی مسلحانه موجود در دهه های 40 و 50 حورشیدی، آیا جریان خود جوش و بر خواسته از فعل و انفعالات  سیاسی داخل کشور بوده یا تحت تاثیر تئوری ها و تجارب انقلاب، سایر کشور ها پدید آمده است؟

ف )مشی مسلحانه با توجه به ماهیت  رژیم و سیاست مشت آهنین پس از سالهای 42 و تحت تاثیر انقلاب های چریکی آمریکا لاتین و چین بشدت شعله ور شده و موضع بسیار قاطع در مقابل رژیم گرفت.

بدون شک انقلاب ایران از مشارکت تمام نیروهای جامعه شکل گرفت که این گروه ها نیز با مطرح کردن گفتمان انقلابی وترویج ادبیات انقلابی نقش بسزایی در ایجاد فضای انقلابی درجامعه داشته اند و به طور حتم می توان اذعان نمود که ادبیات مستقل و رادیکال انقلاب اسلامی مدیون فعالیت همین گروه ها می باشد.

واژگان کلیدی :مشی مسلحانه ، ایدئولوژی، انقلاب، گفتمان رادیکال ، چریک
 
فهرست مطالب

 

عنوان                                                                        صفحه

فصل اول ………………………………………………………………………..1

کلیات تحقیق………………………………………………………………1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مساله تحقیق:………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:……………………………….. 3

1-4- اهداف  تحقیق:………………………………………………………………….. 4

1-5- سوالات تحقیق :………………………………………………………………. 4

1-6- فرضیه های  تحقیق :…………………………………………………………. 4

1-7- سوابق پژوهشی موضوع :……………………………………………………… 5

1-8- چهار چوب نظری تحقیق:…………………………………….. 6

1-9- روش تحقیق :……………………………………………………. 6

فصل دوم. 11

مبانی جنگ مسلحانه. 11

2-1- جنگ چریکی یا قیام مسلحانه. 12

     چریک… 13

2-2- پیشینه و مبانی نظری مبارزه مسلحانه در جهان. 14

     جیاب و جنگ چریکی در ویتنام. 21

     جنگ چریکی در کوبا و آمریکای لاتین.. 24

     نظریه جنگ چریکی شهری کارلوس ماریگلا : 29

     استراتژی و تاکتیک جنگ چریکی: 29

2-3- علل و عوامل مشی چریکی و نبرد مسلحانه در جهان: 31

2-4- پیشینه ومبانی نظری مشی چریکی در ایران. 36

     گروه های کرد (کومله  و دموکرات) : 39

      سازمان نظامی حزب توده ایران. 39

2-5- مبانی نظری مشی چریکی.. 42

2-6- نوع مبارزه مسلحانه. 52

2-6- نتیجه گیری.. 55

فصل سوم: 56

دلایل نهادین شدن رادیکالیزم در ایران. 56

3-1- دلایل نهادین شدن رادیکالیزم در ایران: 57

3-2- رژیم بعد ازکودتا:(1332-1334) 58

3-3- انقلاب سفید: 70

3-4- قیام 15خرداد سال 1342. 74

3-5- دستگیری آیت ا.. خمینی.. 75

3-6- نتیجه گیری : 81

3-7- انقلاب کوبا 90

فصل چهارم. 96

سازمان چریک های فدایی(چپ) 96

4-1- سازمانهای چریکی.. 97

4-2- نقطه آغاز مبارزه مسلحانه در ایران: 97

4-3- ترور منصور. 98

4-4- حادثه 21 فروردین سال 1344(کاخ مرمر) 99

4-5- قشر بندی جمعیتی سازمانهای چریکی: 101

 

4-6- هدف از مبارزه مسلحانه (چرا عملیات باید مسلحانه باشد؟) 104

4-7- سازمان چریک های فدایی.. 108

4-7- سیاهکل.. 114

4-8- مصطفی شعاعیان و جبهه دموکراتیک خلق.. 118

فصل پنجم. 123

سازمان مجاهدین خلق.. 123

5-1- سازمان مجاهدین خلق.. 124

5-2- سازماندهی و تشکیلات: 143

استراتژی: 147

ضربه شهریور 50. 154

اثرات ضربه شهریور50. 155

عملیاتهای سازمان: 157

5-3- حوادث و وقایع سال 52 : 163

5-4- ساختار تشکیلاتی در اواخر سال 51 و حوادث بعد از آن : 164

       تغییر ایدئولوژی.. 168

       مراحل القاء ایدئولوژی مارکسیسم به اعضاء: 173

       طوفان سهمگین(تصفیه های خونین) 174

       ترور مجید شریف واقفی.. 176

       ترور صمدیه لباف… 176

       همکاری وحید افروخته با ساواک… 177

       مرگ بهرام آرام و رکود مجاهدین مارکسیسم. 177

5-5- ضعف در تئوری.. 179

5-6-  فعالیت در خارج از کشور: 183

فصل ششم. 189

فدائیان اسلام و گروه های کوچک اسلامی.. 189

6-1- فدائیان اسلام: 190

  نحوه شکل گیری فدائیان اسلام…………………………………………….. 190

  مبانی فکری فدائیان اسلام…………………………………………………………. 192

      عملیات های فدائیان. 194

      ترور هژیر……………………………………………………………………. 195

      فرجام نواب صفوی.. 198

      گروه های هفت گانه مسلمان. 198

فصل هفتم. 201

انقلاب اسلامی ایران. 201

7-1- انقلاب اسلامی ایران. 202

7-2- تعریف انقلاب… 202

7-3- ویژگیهای اساسی انقلاب… 204

7-4- نظریه مبارزه طبقاتی و دلایل بروز انقلابات: 209

      نظریه کارل مارکس : 211

      ویژگی انقلاب از دیدگاه چپ… 216

 نظریه هانتینگتون در مورد وقوع انقلاب… 218

7-5- جرقه های انقلاب… 226

7-6- ده شب… 231

7-7- اعتصاب و ائتلاف… 237

7-8- نتیجه گیری: 251

7-9- تسریع انتشار ایدئولوژی شیعه در جامعه. 254

7-10- تقدس عمل گرای.. 256

7-11- تزریق روحیه عصیانگری ،فدا ،ایثارومقاومت در جامعه. 258

منابع و ماخذ: 270

پیوست: 273

 

مقدمه:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...