مدیریت منابع انسانی[5] عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند؛ حتی زمانی که تغییر، نیازمند کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط باشد. در واقع، مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت ‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. در منابع انسانی مدرن، فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی کارراهه شغلی، جبران خدمت و مزایا، جانشین پروری، مدیریت استعدادها، نگرش کارکنان، تقویت کار تیمی و استراتژی منابع انسانی نیز وارد شده اند (بلسینگر، ترجمه خسروجردی، 1383). مدیریت منابع انسانی، قدرت استراتژیک همه سازمان ها است (هیومن و همکاران[6]، 2006، ص 315).

در این میان، یکی از عوامل روانشناختی مرتبط رضایتمندی مشتری می باشد. طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت كه مشتریان سرمایه های اصلی شركت محسوب می شوند، مفهوم رضایت مشتری توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را به خود جلب نموده است.

رضایت مشتری عموما دستیابی كامل به انتظارات است(الیور،1980). رضایت مشتری را می توان پیامدی ویژه از فعالیت بازاریابی دانست كه به تصمیمات خرید توسط مشتریان كمك می كند . اگربرای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید >

ارائه خدمات خاصی باعث رضایتمندی مشتریان شود، می توان گفت، احتمال خرید و استفاده مجدد از آن خدمت بیشتر است. همچنین مشتریان راضی از خدمات می توانند مبلغان خوبی از تجارت مفیدشان برای دیگران باشند.

برای کمک به ایجاد رضایت مندی مشتری، می توان با بکارگیری مؤلفه های مدیریت کیفیت جامع و مدیریت منابع انسانی به این امر مهم دست یافت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...