انگیزه انتخاب موضوع                                                                                  3

اهمیت و اهداف تحقیق                                                                                3

ادبیات و سوابق موضوع                                                                                4

سوالات تحقیق                                                                                         5

سوا ل اصلی                                                                                            5

سوال فرعی                                                                                             5

فرضیه‌ها                                                                                                5

متغیرها                                                                                                 5

اهداف تحقیق                                                                                          5

قلمرو تحقیق                                                                                           6

روش تحقیق                                                                                           6

فصل دوم:مبانی تئوریك تحقیق                                                                                  7

تعریف امنیت ملی                                                                                      8

دیدگاه های موجود در مورد امنیت ملی                                                              9

فصل سوم:امنیت ملی از دیدگاه ایران                                                                          11

تعریف امنیت ملی ایران                                                                               12

چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران                                                           14

رویارویی ایران و آمریكا                                                                                14

مبارزه برای نفت                                                                                       15

خطر مسابقه تسلیحاتی                                                                                15

فصل چهارم:امنیت ملی از دیدگاه  ایالات متحده                                                         17

چگونگی شكل گیری تعریف امنیت ملی در آمریكا                                                  18

فصل پنجم:آمریكا و اندیشه جهانی تك قطبی                                                             20

نظم نوین جهانی تحمیل اندیشه (یكجانبه گرایی)                                                   21

دكتر ین بوش و تهاجم به عراق                                                                       21

نكات محوری سیاست خارجی بوش                                                                  23

فصل ششم:رفتارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از دخالت آمریكا در عراق    26

آمریكا و ایران؛ واكنش فعال یا انفعالی                                                                27

ـ راهكار اصلی برای ایران چه می‌باشد؟                                                               31

آیا آمریكا پس از تصرف عراق، ایران را تحت فشار می‌گذارد؟                                       34

فصل هفتم:تاثیرات حمله آمریكا به عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران          39

بررسی پیامدهای سیاستهای آمریكا در منطقه در جمهوری اسلامی ایران                         40

تقابل آمریكا و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران                              41

حمله آمریكا به عراق و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران                                                  43

پیامدهای نظامی حمله آمریكا به عراق و محاصره 360 درجه‌ای ایران                             45

ـ روند تحولات و موضع گیریهای ایران و آمریكا از زمان قطع روابط تاكنون                       46

فصل هشتم:اثبات فرضیه و نتیجه‌گیری                                                                       49

نتیجه گیری                                                                                            50

فهرست منابع                                                                                          54

كتابنامه                                                                                                 55

مقالات                                                                                                  57

 

طرح تحقیق موضوع:
پس از تجزیه شوروی سابق شكل گیری هندسه جدیدی از قدرت در منطقه خاورمیانه بوجود آمد كه با ساختار قبلی كاملاً متفاوت است. در این راستا می‌توان به موضوع گسترش ناتو به شرق و در خاورمیانه به شكل گیری بلوكهای جدید اشاره نمود.
حمله آمریكا به كشورهای افغانستان و عراق و نقاط عطف مهمی در این شكل بندی جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود. آمریكا پس از پایان جنگ به عنوان یك قدرت برتر جهانی كوشید از ناتو در جهت توسعه منافع راهبردی كلان خود یعنی گسترش آن به شرق استفاده كند.
دولت جمهوری خواه آمریكا در پرتو تحولات به وقوع پیوسته 11 سپتامبر با مشی نظامی‌گری و مداخله جویانه در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ظاهر شد. موضوعات گوناگونی مانند مبارزه با تروریسم، به ویژه گروه القاعده و كنترل بحران افغانستان، تشدید سركوب فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل،

 

بازرسی تسلیحاتی عراق كه نهایتاً به حمله نظامی و اشتغال آن كشور منجر شد، وجود تهدیدات مختلف و بالقوه در عربتان سعودی، و طرح مسایلی مانند بازرسی تسلیحاتی ایران، حمایت ایدوئولوژیك از مبارزه فلسطینیان و حمایت از تروریسم بین‌المللی كه به استمرار تنش در روابط ایران و آمریكا منجر شده است، مسایل امنیتی مربوط به حوزه خلیج فارس و ذخایر نفتی، باعث شده است تا خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در سیاست خارجی آمریكا احراز كرده و هر گونه تاثیر و نقش همسایگان عراق در روند تحولات آتی این كشور است. به اعتراف برخی كشورهای هم‌پیمان آمریكا در نظر گرفتن منافع مشروع همسایگان عراق، فرصت استفاده از نفوذ آنها را در بخش‌های جامعه عراق به مدیران، آتی این كشور می‌دهد. بدون شك تحولات عراق قابلیت تاثیرگذاری عمیقی در سطح منطقه به ویژه كشورهای همسایه خواهد داشت، بنابراین طبیعی است كه برقراری ثبات و آرامش و ایجاد بنیانهای مستحكم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق دغدغه اصلی همسایگان این كشور باشد.
حذف ایران از فرمولهای امنیتی منطقه باعث می‌شود كه هرگز به صلح و ثبات نرسد. ایران با توجه به پارامتر قدرت، جایگاه ژئوپولیتیك و معنوی اسلامی دارای موقعیت بسیار مهمی در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌باشد.
امروزه پس از اشغال عراق و سرنگونی طالبان در افغانستان، آمریكا این شائبه را به وجود آورده كه اكنون نوبت ایران است. اما اشتباه واشنگتن این است كه شرایط ایران با افغانستان و عراق بسیار متفاوت است و نمی‌توان به سادگی با آن مقابله نماید. ایالات متحده سخت می‌كوشید هر طوری شده با انواع راهكارهای مختلف، ایران را تحریم كرده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...