علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

دانلود مقاله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی
 

 

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد( آخوندی: پیشین، ۳۶).

 

در قانون مجازات اسلامی چهار قسم مجازات‌ ذکر شده است: ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف: حد؛ ب: قصاص؛ پ؛ دیه، ت- تعزیر

 

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود».

 

بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

 

الف.  جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

 

ب. جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر

 

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

 


 

در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:

 

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

 


 

 

زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند. زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۲۴۲).

 


 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...